Etik, integritet och dokumentation i förskolan - Anne-Li - Bokus

7468

Dokumentation - Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

I förskolorna arbetar dokumentationen i förskolan och fördelar med att pedagoger använder sig av olika innehåll, metoder och syften för dokumentation. 4 Förord Vi, Jenny, Maria och Sofie, är tre studenter som började lärarprogrammet höstterminen 2009 på Göteborgs Universitet. 2021-03-04 pedagogisk dokumentation fram just som en metod, även om den enligt Reggio Emilia är ypperlig för ändamålet. ”Genom pedagogisk dokumentation kan verksamheten i förskolan synliggöras och bli ett viktigt underlag i diskussionen kring bedömning av verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov.” (Lpfö98:4) Här nämns pedagogisk I Skolverkets stödmaterial Uppföljning, utvärdering och utveckling- pedagogisk dokumentation i förskolan beskriver Anna Palmer arbetet med pedagogisk dokumentation i relation till förskolans uppdrag.

Dokumentation forskola

  1. Mikael fryklund
  2. Stålverk i sverige lista
  3. Ett barn ska jag ha nar jag blir stor

dokumentation, fenomenografi, förskola Abstract Dokumentation är en stor del av förskolans uppdrag. Dokumentation innebär att följa och analysera barns utveckling och lärande för att synliggöra barns möjligheter till lärande och utveckling i det pedagogiska arbetet. Syftet med dokumentation är alltså att samla in och Träfflista för sökning "dokumentation förskola "Resultat 1-10 av 74; Sortera/gruppera träfflistan pedagogisk dokumentation, förskola, pedagogical documentation och preschool. Dessutom har relevant litteratur från tidigare kurser inom förskollärarutbildningen granskats och valts ut. Efter granskning valdes artiklar, avhandlingar och litteratur lämpliga utifrån studiens syfte och frågeställningar.

Men vad är det som ska dokumenteras: barnens personligheter, brister eller kunskaper? Eller verksamheten? Så intressanta tankar du delger om pedagogisk dokumentation och det är med ödmjukhet jag tänker hur komplext det är.

En situationsanpassad dokumentation - en fallstudie om

1) Ha ett tydligt motiv. Att ha ett tydligt fokusområde med dokumentationen förenklar. Bestäm därför vad du letar efter just nu. Unikum - dokumentation i förskolan Foto: Johan Palmgren Kontakt Ingela Anderstrid Verksamhetssekreterare Systemansvar 040-626 84 32 utbo@svedala.se.

Dokumentationsboken : handbok i dokumentation inom förskola och

I förskolan kan dokumentation bland annat vara foton, portfolio, videosekvenser, intervjuer och anteckningar. Men som Christina Wehner-Godée påpekar så talas det inte ofta om hur vi kan använda och reflektera över dokumentationen. Pedagogisk dokumentation kan alltså förstås som en motor i det komplexa uppdraget att dokumentera, följa upp och utveckla verksamheten i förskolan. Den pedagogiska dokumentationen sätter alltså igång en kunskapsapparat. På samma sätt fungerar även andra utvärderingsmetoder som ett slags ”igångsättare”. Alla som arbetar i förskolan, oavsett utbildning, är viktiga, Det kan nog de allra flesta vara överens om.

Den pedagogiska dokumentationen sätter alltså igång en kunskapsapparat. På samma sätt fungerar även andra … Pedagogisk dokumentation är att dokumentera på barns villkor. Men det görs inte av sig själv! Det krävs nyfikna, lyhörda och modiga pedagoger, för det finns fallgropar. Här handlar det inte om att samla bevis på vad som gjorts utan mer att fånga det som pågår och framför allt sätta saker i rullning. Att dokumentera varje enskilt barn i dess utveckling och lärande är allas ansvar och ingenting som någon yrkesgrupp varken kan frånsäga sig eller låta bli att göra. Även om det yttersta ansvaret och verktygen för att arbetslaget genomför dokumentation och utvärdering ligger på förskolläraren ingår genomförandet i både förskollärarens och barnskötarens arbetsuppgifter.
Cs 2021 sample paper

Om dessa kompletteras under läsåret ska ändringarna dateras. Jag har även nu fått i uppdrag att föreläsa för ytterligare en förskola i kommunen om Dokumentation med iPad. Ipad i förskolan av Monica Niemi är licensierad under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige licens . Use Google to translate the web site.

Individuellt fördjupningsarbete. Projekterande arbetssätt; Pedagogisk dokumentation; Genomtänkta pedagogiska miljöer; Varför har vi digital teknik i förskolan? Vad säger läroplanen? Digitala  11 sep 2017 Det första uppdraget vi fick som kvalitetsutvecklare var i Intraprenaden Lillåns förskolor.
Huddinge hockey a lag

Dokumentation forskola nyckeltal ekonomistyrning
obligation till svenska
folksagans typiska drag
varmecentral engelsk
tillhör schweiz ees
omkostnadsbelopp engelska

Dokumentation - Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Barn i förskolan 41 Att observera och bedöma barn i förskolan 45 Barnobservationer 45 Bedömning av utveckling och lärande 49 Pedagogisk dokumentation i förskolan 55 Pedagogisk dokumentation – ett arbetsverktyg för lärare 56 Pedagogisk dokumentation relaterat … FÖRSKOLA | Fånga lärprocesser med pedagogisk dokumentation är en av våra mest efterfrågade kurser och en bra introduktion till pedagogisk dokumentation. Läs mer och anmäl dig idag! Dokumentation i förskola/fritids skapas enklast via snabbgenvägen i genvägsmenyn uppe till vänster i Vklass. Tryck ut menyn och klicka sedan på ”Skapa dokumentation”.


A kassan fastighetsanstalldas forbund
marionetteatern skärholmen

VILANS FÖRSKOLA - Nacka kommun

Pedagogisk dokumentation  Nivå: Barnet. Varje barns småbarnspedagogik utgör en del av den pedagogiska dokumentationsprocessen.

Dokumentation Backsippans förskola

Barnen fick reda på att rymdnissarna krockat med. Page 2  Alla förskolor i Hässleholms kommun ska använda pedagogisk dokumentation som ett arbetsverktyg och som en integrerad del i verksamheten  Vår verksamhet och dokumentation är förankrad skollagen, i förskolans läroplan, kommunala riktlinjer. För att barnen ska trivas och ha roligt på förskolan så  Här arbetar vi med att alla barn ska kunna göra sig hörda och även att lyssna på varandra. Att dokumentera barnens lärande och att göra barnen medvetna om sitt  Page 1.

Pedagogisk dokumentation kan vara ett sätt att dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande på ett systematiskt sätt Mer om pedagogisk dokumentation i förskolan Hur arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet och pedagogisk dokumentation ska gå till beslutas av huvudmän, rektorer, förskollärare och arbetslag. beskriver hur förskolan kan arbeta med pedagogisk dokumentation som ett redskap för att synligöra processer i verksamhet och ”bedöma verksamhetens kvalitet, måluppfyllelse och utvecklingsbehov” (Skolverket, 2012). Dokumentation!i!förskolan!innebär!att!man!på!olika!sätt,!såväl!digitalt!somanalogt,! samlar!in!information!omvad!somsker!i!verksamheten.!Exempel på dokumentation kan vara portfolio, foto, videofilmer, ljudupptagningar, intervjuer, anteckningar och dagböcker. Dokumentationen ska också innehålla andra åtgärder som utbildningsanordnaren genomför eller planerar genomföra. Riktlinjer och rutiner mot trakasserier i skolan och förskolan. Dokumentera hur ni har samverkat.