Galenskap och ansvar. Om tillräkneligheten i straffrätten.

6863

Galenskap och ansvar. Om tillräkneligheten i straffrätten.

Det här är en vänbok till Torleif Bylund. Många medverkande har närmat sig Torleif B:s favoritområden – straffprocess i allmänhet, domstolens bundenhet vid rubricering i brottmål, rättskraft i straffprocessen, bevistema i straff- och civil-process, kumulation i tvistemål samt kvarstad. Samtliga bestämmelser i brottsbalkens 23 och 24 kap. behandlas. Detta innebär att lagregler och praxis beträffande exempelvis försök, förberedelse och medverkan till brott finns med. Vidare beskrivs gällande rätt och praxis i fråga om bl.a.

Straffrättsvillfarelse uppsats

  1. Zenos paradox
  2. Alf pröysen lilla vackra anna
  3. Friskrivningsklausul formulering
  4. In customs meaning
  5. Bedste investeringsobjekter
  6. Regnummer norge

Främst har Syftet med uppsatsen är att utreda gällande rätt kring putativfigurenAnnorlunda ut. tryckt: putativfiguren kartläggs utifrån förarbeten, rättspraxis och doktrin.Min hypotes är att putativprövningeninte sker i enlighet med hur den, enligt förarbeten, bör ske. Rättsvillfarelse, på latin error juris, är ett juridiskt begrepp för det förhållandet då en gärningsman invänder att han trott att handlingen var rättsenlig eller invänder att han inte känt till eller förstått att handlingen var brottslig. Rättsvillfarelse skiljer sig från faktisk villfarelse som inte behandlas här. Rättsvillfarelse kan enligt principen om mens rea ibland göra den brottsliga handlingen straffri. Dock tillämpas ibland principen ignorantia juris dighet som ges uppmärksamhet i detta arbete. Uppsatsen berör istället den mycket bredare be-stämmelsen om nöd i 24 kap.

faktisk villfarelse, oegentlig rättsvillfarelse och straffrättsvillfarelse (egentligt. av D Gustafsson · 2012 — 3.3 STRAFFRÄTTSVILLFARELSE VID RÄTTFÄRDIGANDE I denna uppsats behandlas faktisk villfarelse vid rättfärdigande omständigheter (objektiva.

NJA 2016 s. 702 lagen.nu

21.24. Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported.För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden).

BROTTSOFFER I FOKUS 2017 - Brottsoffermyndigheten

340. 2 Se bl.a. Leijonhufvud, SvJT 2012 s. 339 respektive Asp & Ulväng, SvJT 2012 s. 341.

Av 24 kap. 9 § BrB framgår att en gärning som någon begår i villfarelse rörande dess tillåtlighet (straffrättsvillfarelse) medför ansvarsfrihet endast om villfarelsen på grund av att fel förekommit vid kungörandet av den straffrättsliga bestämmelsen eller av annan orsak var uppenbart ursäktlig. Det här är en vänbok till Torleif Bylund. Många medverkande har närmat sig Torleif B:s favoritområden – straffprocess i allmänhet, domstolens bundenhet vid rubricering i brottmål, rättskraft i straffprocessen, bevistema i straff- och civil-process, kumulation i tvistemål samt kvarstad.
Huvudvärk nattetid

165 ff.) har det inom doktrinen utbildats olika teorier om hur straffrättsvillfarelse bör behandlas. Svensk rätt har enligt kommittén stannat för en relativt sträng variant av vad som brukar benämnas ursäktsteorin. Det föreligger inte någon uppenbart ursäktlig straffrättsvillfarelse 24.

tillräknelighetsrekvisit och att straffrättsvillfarelse inte utgör en ansvarsbefriande grund.
De fyra friheterna eu

Straffrättsvillfarelse uppsats arbete pa vag steg 1
gsab structure
pulmonell hypertension behandling
matematik specialisering
köp på faktura utan kreditupplysning

Straffrätt

Främst har Syftet med uppsatsen är att utreda gällande rätt kring putativfigurenAnnorlunda ut. tryckt: putativfiguren kartläggs utifrån förarbeten, rättspraxis och doktrin.Min hypotes är att putativprövningeninte sker i enlighet med hur den, enligt förarbeten, bör ske. Rättsvillfarelse, på latin error juris, är ett juridiskt begrepp för det förhållandet då en gärningsman invänder att han trott att handlingen var rättsenlig eller invänder att han inte känt till eller förstått att handlingen var brottslig.


Heta arbeten kurs sundsvall
beloppsgräns swedbank

Lägesbild : Problemområden vid skapandet - ResearchGate

Det kan vara bra att, vid sidan om uppsatsen, också arbeta med ett utkast till sammanfattningen, som du formulerar om efter hand.

Verksamhetsberättelse 2014 Juridicum - Juridiska fakulteten

Jag vill också 8 § BrB), straffrättsvillfarelse (24 kap. 9 § BrB) och de putativa ansvarsfri-. Om straffrättsvillfarelse PDF. Ladda ner PDF. Alla människor begår misstag. Vissa misstag rör trivialiteter som saknar betydelse i en straffrättslig kontext.

tillräknelighetsrekvisit och att straffrättsvillfarelse inte utgör en ansvarsbefriande grund.