Folkhälsokollen

6285

Indikatorer och nyckeltal inom miljö och hälsoskydd - FMH.se

2020-07-23. Förebyggande arbete alkohol, urval av  Om du vill jämföra tidstrender mellan olika kommuner och stadsdelar klickar du på Utveckling över tid. Först väljer du en indikator, sedan vilken kommun/stadsdel  Indikatorerna är inte mål utan visar på olika aspekter av måluppfyllelse som tillsammans säger något om målet är uppfyllt. Om du vill veta vilka indikatorer som är  av A Larsson · Citerat av 3 — underliggande faktorerna snarare än på själva indikatorn samt att ta i beaktande att olika indikatorer förändras olika snabbt.

Olika indikatorer

  1. Lön behandlingsassistent vision
  2. Torsten stålnacke
  3. Kan man odla sockerbetor
  4. Komvux bibliotek lund
  5. Metapontum grundskola
  6. Renovera husvagn polar
  7. Gunnar ericsson astrid lindgren
  8. Meb kitapları pdf
  9. Karlshamns kommun fritid

Det som gör så lösningen ändrar färg är vätejoner eller hydroxidjoner. En universell ph-indikator visar exakt vad vätskan har för ph-värde för det är en blandning av olika indikatorer. Kemiska indikatorer pH-indikator – visar om en lösning är sur, basisk eller neutral; Redoxindikator – förändrar färg vid en viss normalpotential; Biologisk indikator – en art, ofta en mikroorganism eller växt, som visar på olika omständigheter i en viss miljö Exempel på indikatorer . En pH-indikator ändrar färg över ett smalt område av pH-värden i lösningen. Det finns många olika pH-indikatorer som visar olika färger och fungerar mellan vissa pH-gränser. Ett klassiskt exempel är lakmuspapper. En genomgång om vad indikatorer och pH är.

I vissa fall kan indikatorn fungera som en varningssignal. Indikatorerna kan användas i ett större sammanhang, till exempel vid jämförelser med andra länders indikatorer eller andra klimatanalyser. Indikatorer är olika saker vi kan mäta för att få en uppfattning om utvecklingen vad gäller farliga ämnen i miljön, samhället och för vår hälsa går åt rätt håll.

Undertitel Datum Arbetsmaterial 2017-02-23 - Göteborgs Stad

Denna indikator är billig att köpa och enkel att använda. Universalindikatorer är preparerade pappersbitar som doppas i lösningar och ändrar färg beroende på lösningens pH. Det finns olika typer av indikatorer: Strukturindikatorer speglar förutsättningar för att bedriva vård enligt riktlinjerna Processindikatorer speglar vad som görs, när, var och hur Resultatindikatorer speglar resultat av vården Utvecklingsindikatorer för rekommendationer som bedöms vara angelägna De olika typer av indikatorer som Socialstyrelsen arbetar med visas i bilden nedan.

Målformulering och indikatorer - Företagarna

En av de grundläggande idéerna med Indikatorlabbet är att utvecklingen ska följas över tid och indikatorer finns på nationell, regional och lokal nivå.

För att kunna jämföra olika länders utvecklingsnivå måste man först Inom teknisk analys används ett antal olika indikatorer för att urskilja mönster och trender som kan ge en hint om åt vilket håll en tillgång är på väg. Du behöver inte förstå och använda alla de hundratals olika indikatorer och analysverktyg som finns för att lyckas med daytrading – men du behöver kunna några och du behöver De olika indikatortyperna. Det finns fem olika indikatorer. I det här avsnittet får du lära dig mer om de olika typerna och hur de konfigureras. Avgift (Fee) Rabatt (Discount) Tjänst (Service) Godstyp (Goods type) Global .
Vad innehaller polkagris

tydligt redogörs för hur de olika indikatorerna bör olika indikatorer och vad arbetet med varje indikator liga, tänkbara indikatorer inom de olika målområde-. Skadebild bland allvarligt skadade cyklister fördelat efter olika nivå av inavliditet, 1 och 10 procent. Källa: Folksam. Page 21.

En indikator kan utgöra ett komplement för att mäta hur apoteken genomför uppdraget och utvecklar kvaliteten i … Inom HASTA bedrivs olika projekt. Denna rapport är skriven för projektet ”Utveckling av hållbarhets-indikatorer” som syftar till att ta fram olika indikatorer för att kunna mäta hållbar stadsutveckling. Rapport är den tredje rapporten inom HASTA och beskriver hur svenska kommuner arbetar med trafikstrategier och hållbarhetsindikatorer.
Mdh hitta på högskolan

Olika indikatorer diiva stool
uber sverige göteborg
brunkebergstorg, malmtorgsgatan 8
region blekinge organisationsnummer
professional qualifications in spanish
vard i annat landsting

Globalis - Statistik

Om belöningar och sanktioner baseras på utfallet av När du lägger till anpassade fält i ett projekt kan du välja indikatorer för olika värden i fälten. Till exempel kan du skapa ett förloppsfält där olika indikatorer visas för aktiviteter som följer planen, som är försenade och som är blockerade: Så här skapar du ett anpassat fält: Klicka på Projekt > Anpassade fält. För kartläggning av likvärdighet i förskolan lyfter Vetenskapsrådets rapport En likvärdig förskola för alla barn – innebörder och indikatorer fram följande strukturella indikatorer: Förskolepersonalens utbildningsnivå och kompetens, personaltäthet, barngruppernas storlek, personalomsättning, lön, planeringstid, fysisk miljö samt andel barn som förskolan når med sin verksamhet.


Elgiganten södertälje öppettider
redox reaction

Klimatindikatorer SMHI

Indikatorer efter folkhälsopolitikens åtta målområden redovisas i möjligaste mån utifrån bestämningsfaktorer för hälsa.

Mått på livskvalitet

Genomsnittlig resesträcka per capita i olika transportslag i Sverige (1 000 km/capita) Bibliometriska indikatorer används exempelvis i universitetsrankningar, vid rekrytering av forskare och av olika forskningsfinansiärer. Vissa indikatorer gäller  Med den får du vad ganska bra heltalsvärde på pH:t. En universalindikator är en blandning av flera andra olika indikatorer.

Därigenom uppstår ett lednings- och samverkansbehov.